Zaži knihu v roku 2023

obrázok
Naša knižnica využíva knihu ako prostriedok na vzdelávanie i prezentáciu kultúry, umenia a histórie domácich aj zahraničných osobností, pričom si všíma predovšetkým rodný slovenský jazyk a súčasne kultúru inojazyčnú, predovšetkým českú.

S cieľom podporiť záujem o knihy a motivovať k čítaniu zaraďujeme do projektu Zaži knihu v roku 2023 prezentácie kníh, ktoré vznikajú v slovenskom a českom jazykovom prostredí. Cez rôzne druhy umenia a formou vzdelávacích a zábavno-náučných podujatí nadväzujúcich na knihu predstavíme diela znamenitých autorov podrobnejšie.
Knihotúlanie prinesie už tradične obľúbenú literárnu kaviareň, ktorá dospelým priaznivcom literatúry priblíži život a dielo pozoruhodných osobností súčasnej autorskej scény. V Piešťanskom knihovare, cykle autorských a scénických čítaní slovenských a českých tvorcov, privítame Gabrielu Futovú, Daniela Rušara, Braňa Jobusa, či Bystríka Vanča.
Divadelné prezentácie tvorby významných spisovateľov z pera Jaroslavy Blažkovej, Petra Gärtnera, Jána Uličianskeho, Pavla Hrnčířa a ďalších poukážu na vzájomnú prepojenosť, no i jazykovú blízkosť našich národov. Povedomie o výnimočnosti a význame rozvoja vzťahov slovenského a českého národa vzbudíme cyklom Piešťany čítajú deťom, v ktorom slovenskí a českí umelci prečítajú, zaspievajú a zahrajú deťom rôznych vekových kategórií.
Prezentácie detských časopisov a čitateľských projektov a výstavy slovenských a českých ilustrátorov Zuzany Bočkayovej-Brunckovej, Matúša Maťátka, Alice Kucharovič s komentovanými prehliadkami a inými sprievodnými podujatiami vhodne doplnia pozitívne vnímaný obraz knižnice verejnosťou, čo povedie k ďalšiemu rozšíreniu našej čitateľskej základne.

Projekt sa zrealizuje od 15. februára do 31. decembra 2023. Z verejných zdrojov Zaži knihu 2023 podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.
Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany Dátum: 11. 06. 2023

Súvisiace korporácie


Top