Hrady a zámky okolia Piešťan

Voľný čas / Hrady a zámky okolia Piešťan


Medzi najvýznamnejšie kultúrno - historické pamiatky našej krajiny patria hrady, zámky a hradné zrúcaniny. Slovensko sa zaraďuje medzi krajiny s najvyššou koncentráciou hradných objektov v Európe, konkrétne je ich viac ako 180. Hrady sa na našom území začali stavať od polovice 13. storočia až do obdobia ich najväčšieho rozmachu v 15. storočí. Okrem obrannej funkcie mali i úlohu strážnu a správnu. Keď hrad stratil svoju obrannú funkciu, bol upravený a prebudovaný na zámocké sídlo, ktorého hlavným účelom bolo reprezentovať a poskytnúť pohodlné bývanie. Turisti a návštevníci prichádzajúci do kúpeľného mesta Piešťany si môžu svoj pobyt spríjemniť návštevou mnohých pamiatok. V okolí mesta sa vyskytujú štyri hradné zrúcaniny, tri hrady so sprístupnenými expozíciami a jeden zámok.


Tematín

Zrúcanina hradu je viditeľná aj z Piešťan. Týči sa na hrebeni Považského Inovca. Táto časť pohoria má názov Tematínske kopce, ktoré sú aj po botanickej stránke veľmi zaujímavé. Objekt vznikol v 2. polovici 13. storočia ako jeden zo strážnych hradov nad cestou vedúcou údolím Váhu. Hradnému areálu dominuje ranogotická hranolová veža a hradný palác. Vzdialenosť od Piešťan je približne 25 km. Na zrúcaninu sú dva možné prístupy - jeden z obce Lúka nad Váhom po značenej turistickej trase v trvaní cca 2,5 - 3 h, ktorý má miestami prudšie stúpanie, druhý vedie cez horské stredisko Bezovec, tiež po značenej trase, v trvaní cca 2 - 2,5 h.

Ukázať na mape


Beckov

Zrúcanina v minulosti mohutného pohraničného strážneho hradu z prelomu 12. a 13.storočia. Jeho úlohou bola kontrola veľkej časti stredného Považia. Poloha hradu na 70 metrov vysokom strmom brale mu to umožňovala vďaka širokému rozhľadu. Na prelome 14. a 15. storočia boli na panstve zvýšené hradné veže a vybudovaný horný gotický palác s rytierskou sieňou a kaplnkou. V 16. storočí bol hrad opevnený, pristavená delová veža a zvýšené obvodové múry. Od roku 1727, kedy Beckov zachvátil veľký požiar, hrad pustol. Zničené boli takmer všetky budovy. V rokoch 2010 - 2012 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Okrem externej a internej muzeálnej expozície návštevníkov láka aj množstvom pravidelne organizovaných kultúrnych podujatí. Vzdialenosť od Piešťan je 26 km. Do Beckova sa dostaneme diaľnicou smerom na Nové Mesto nad Váhom, odbočuje sa z nej na Rakoľuby. Druhá cesta vedie pod horami cez Banku, Moravany nad Váhom, Lúku a Kočovce.

Ukázať na mape


Čachtický hrad

Hradná zrúcanina sa vypína nadobcou Višňové, 4 km od Čachtíc. História hradu siaha až do 13. storočia, kedy patril do sústavy pohraničných strážnych hradov na západnej hranici Uhorska. Vybudovaný bol na vysokom brale. Na najvyššom mieste areálu bol postavený palác a okolo neho na hornom nádvorí postupne pribúdali ďalšie budovy. Dolné nádvorie slúžilo predovšetkým na obranu. V roku 1708 bol hrad dobytý a vypálený a odvtedy pustol. V rokoch 2012 - 2014 bol zrekonštruovaný, boli dobudované hradné múry, zastrešená kaplnka, obnovená hlavná veža a odkryté dovtedy neznáme podzemné priestory. Čachtické panstvo preslávila najmä krvilačná grófka Alžbeta Báthoryová. Vzdialenosť od Piešťan je približne 18 km smerom na Veľké Orvište, Ostrov, Očkov a Podolie. Na hrad je možné vystúpiť z Čachtíc (vtedy pešia túra meria 4 km) alebo strmšou cestou priamo z Višňového.

Ukázať na mape


Červený Kameň

Hradný areál sa nachádza v Malých Karpatoch nad obcou Častá. Ako kráľovský hrad sa spomína už v 13. storočí. Po Turzovcoch bol od roku 1535 majetkom známej podnikateľskej rodiny augsburských Fuggerovcov, ktorí hrad prebudovali na mohutnú renesančnú pevnosť s rozľahlými skladovými priestormi. Prestavbu pevnosti na reprezentačné šľachtické sídlo uskutočnili Pálffyovci. Významná bola hlavne jehobaroková prestavba v 17. storočí. Okrem zaujímavej architektúry je tu dnes možné obdivovať aj bohatú zbierku historického nábytku a dobového bývania. Vzdialenosť od Piešťan cca 57 km, smer Modra, cez Vrbové a Chtelnicu do Častej alebo diaľnicou do Trnavy a potom cez Budmerice do Častej.

Ukázať na mape


Trenčiansky hrad

Vypína sa priamo na strmej skale nad mestom Trenčín. Známy nápis na hradnej skale svedčí o tom, že jeho počiatky siahajú až do dôb Rímskej ríše. V 11. storočí bol kráľovským strážnym hradom. Na prelome 13. a 14. storočia bol majetkom Matúša Čáka, ktorý hrad zveľadil. Dal postaviť obytný palác a dodnes dominantnú Matúšovu vežu. Pre jeho vývoj boli rozhodujúce prestavby v 14. a 15. storočí a stavebné aktivity Zápoľských v 16. storočí. Koncom 18. storočia bol objekt poškodený požiarom, od 19. storočia na ňom prebiehali reštauračné a konzervačné práce. Dnešný areál hradu vytvára, okrem spomínanej veže, súbor palácov. Zachovala sa tu aj legendárna Studňa lásky, ktorú podľa povesti mal vlastnými rukami vyhĺbiť do skaly zamilovaný Omar, aby tak oslobodila vykúpil od hradného pána svoju Fatimu. V interiéroch hradných priestorov sú inštalované početné historické zbierky. Vzdialenosť od Piešťan je 45 km.

Ukázať na mape


Topoľčiansky hrad

Najstaršie časti tejto zrúcaniny pochádzajú z polovice 13. storočia a dodnes sa vypínajú nad obcou Podhradie. V priebehu rokov bol hrad neustále rozširovaný o nové nádvoria, a tak je jeho konečný pôdorys veľmi symetrický. V 15. storočí patril medzi hlavné strediská husitských vojsk na Ponitrí. Spomienkou na romantické rekonštrukcie hradov v 19. storočí je dostavba hradnej veže, ktorá hradu dodáva typickú siluetu. Časť zrúcaniny je zakonzervovaná. Vzdialenosť od Piešťan je 26 km. Cesta vedie cez obce Radošina, Bojná, Jacovce a Závada do Podhradia. Alternatívnou cestou zo západnej strany Považského Inovca je východisko Nová Lehota a potom pešia túra cez hory k hradu.

Ukázať na mape


Smolenický zámok

Pôvodné zrúcaniny hradu boli neskôr prestavané na romantický zámok. Jeho silueta oddávna patrí k ozdobám malokarpatskej panorámy. Vznik hradu sa datuje do 14. storočia a súvisí s budovaním tzv. Českej cesty. Hrad vystriedal viacerých majiteľov. V roku 1777 ho od zadĺženého majiteľa získali do vlastníctva Pálffyovci, a vtedy začal objekt pustnúť. Po mnoho rokov sa ťahajúcich majetkových sporoch ho jeho noví majitelia Móric Pálffy a jeho syn Jozef prestavali na romantický zámok podľa návrhu budapeštianskeho architekta Józsefa Huberta. Dnes slúži zámok ako kongresové centrum Slovenskej akadémie vied a v letných mesiacoch je prístupný aj pre verejnosť. Vzdialenosť z Piešťan je asi 45 km. Jedna cesta do Smoleníc vedie cez Vrbové, Chtelnicu a Trstín, druhá cezTrnavu a Trstín.

Ukázať na mape


Nitriansky hrad

Je situovaný na skalnom brale a tvoril tak prirodzenú pevnosť nad mestom. Bol sídelným hradom panovníkov v období Veľkej Moravy, a tak sa jeho vznik datuje do roku 871. Jednotlivé objekty hradu boli viackrát prestavované. Dnešnú podobu nadobudol hrad v 17. storočí, kedy bol po protitureckých bojoch opevnený. Objekt sa skladá zo štyroch samostatných častí - z katedrály, biskupské hopaláca, hospodárskych budov a vonkajšieho opevnenia so vstupnou bránou. Dnes sídli na hrade biskupský úrad. Súčasťou komplexu je Diecézne múzeum s klenotnicou. Vo vnútri hradieb sú návštevníkom sprístupnené pozostatky pôvodného veľkomoravského opevnenia starého 1200 rokov. Vzdialenosť od Piešťan je 50 km.

Ukázať na mape


Top