Details - Piešťanské informačné centrumČeskoslovensko

image

Event type
exhibition, for children

Date, time and place of event
12. 04. 2019 - 31. 05. 2019 | Mestská knižnica mesta Piešťany

AdministratorMestská knižnica mesta Piešťany

Description
Interaktívna výstava, ktorá približuje deťom hravou formou reálie a udalosti spred sto rokov, počas ktorých vznikla prvá Československá republika. Ambíciou výstavy nie je predstaviť celú históriu ČSR. Vybrali sme historické obdobie konca monarchie a začiatky ČSR. Stará mapa mnohonárodnostného Rakúsko-Uhorska pomocou obrázkov krojov predstavuje národy, ktoré boli v tých časoch súčasťou monarchie - "žalára národov" - ako ju utláčané národy volali. Svet jeho veličenstva Františka Jozefa I. predstavuje nielen jeho trón, ale v podobe strelnice pre deti aj symbol jeho záľuby - poľovačky. Rôzne príhody z jeho života poznáme z knihy pamätí jeho oddaného osobného služobníka Eugena Kettelera. Mal rád uniformy aj svoju armádu, ale vypukla 1. svetová vojna. Návštevníci sa ocitnú v zákopoch, kde zažijú atmosféru I. svetovej vojny.

Podujatie projektu Zaži knihu. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.