Deň rodiny 2019

obrázok

Typ podujatia
prezentácia, koncert, súťaž, pre deti, pre seniorov, iné

Dátum, čas a miesto konania
23. 06. 2019 o 14.00 h | Cirkevná spojená škola (Cirkevné gymnázium sv. Michala Archanjela)

UsporiadateľCentrum pomoci pre rodinu - pobočka Piešťany
Mesto Piešťany

Popis
Deň rodiny bol Valným zhromaždením OSN vyhlásený a stanovený na 15. máj v roku 1993.
Cieľom podujatia je vyzdvihnúť hodnotu rodiny a vytvoriť priestor na stretnutia, spoznanie sa a príjemný čas pre rodiny.
Podujatie je organizované pod záštitou primátora Piešťan Petra Jančoviča v spolupráci s Farnosťou sv. Štefana kráľa a Cirkevnou spojenou školou. O 9.00 bude svätá omša s procesiou v Kostole sv. Štefana. Po jej skončení bude v kostole Husľový koncert „Music no limit“ pod vedením Ernesta Dömeho a vystúpenie žiakov Cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch.
Poobede pokračuje program od 14.00 v areáli Cirkevnej spojenej školy príspevkom Exallievov Don Bosca, predstavením Spojenej školy v Piešťanoch, koncertom rodiny Hlbockých. Svoju šikovnosť ukážu malí hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru z Banky, policajti priblížia svoju prácu. Pripravené sú aj rôzne hry, súťaže a dielničky, aranžovanie kvetov, maľovanie na tvár, skákací hrad, trampolína, prezentácia organizácií pracujúcich s rodinami, deťmi a mládežou. Svoju ponuku priblížia aj stredné školy pôsobiace v okrese Piešťany. Pre návštevníkov Dňa rodiny je pripravené aj občerstvenie.


Top