Deň s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím

Typ podujatia
prezentácia

Dátum, čas a miesto konania
20. 02. 2019 o 09.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany
20. 02. 2019 o 15.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Prezentácia spojená s návštevou zariadení sociálnych služieb a individuálnou konzultáciou nie len zdravotne postihnutých občanov.

Program:

09.30 - 10.30 h - prezentácia Úradu komisára pre pozvaných riaditeľov, predsedov a zástupcov spoločností a organizácií, ktorí v rámci svojej práce prichádzajú do kontaktu s osobami so zdravotným postihnutím

10.30 - 12.00 h - návšteva zariadení sociálnych služieb

12.00 - 13.00 h - prestávka

13.00 - 15.00 h - návšteva zariadení sociálnych služieb

15.00 - 17.00 h - individuálne konzultácie pre občanov


Top