Deň otvorených dverí v AkSen

Typ podujatia
iné, pre seniorov

Dátum, čas a miesto konania
16. 03. 2019 o 09.30 h | AkSen - Klub aktívnych seniorov

UsporiadateľAkSen - Klub aktívnych seniorov

Popis
Deň otvorených dverí v AkSen pri príležitosti svetového Týždňa mozgu 2019

Individuálne cvičenia vedomostných a kognitívnych funkcií hrou so špeciálnymi pomôckami, konzultácie, prezentácie o mozgu

Program:
10.00 h - tanec na prebudenie hemisfér
11.00 h - skupinové cvičenie mozgu hrou
14.00 h - prednáška o mozgu, diskusia
9.30 - 16.00 h - zábavné stanovištia pre všetkých


Top