Zálešák Milan (1983)

Typ autority
Historik, novinár, profesionálny turistický sprievodca

Životopis
Vyštudovaný historik, dlhoročný novinár, profesionálny turistický sprievodca.
Po skončení štúdia na Trnavskej univerzite pracoval osem rokov ako žurnalista na plný úväzok, počas ktorých vystriedal viaceré redakcie slovenských médií. V rámci tejto práce absolvovaltakmer ročnú dobrovoľnícku stáž v macedónskom Skopje, kde spolu s kolegami organizoval jednu z najväčších webstránok určených pre mladých ľudí hľadajúcich uplatnenie v EÚ. Naplno sa venuje cestovnému ruchu ako turistický sprievodca, čím nadviazal na svoje niekdajšie vysokoškolské sprievodcovské aktivity a občasné sprevádzanie popri novinárskej práci. Počas svojich ciest navštívil viacero kontinentov. Cestovanie patrí k jeho najväčším koníčkom, pričom ho lákajú najmä menej rozvinuté a menej organizované časti sveta, od Balkánu, cez strednú a východnú Áziu až po juhoamerický kontinent. Medzi svoje najpamätnejšie cesty radí návštevu Indie, Uzbekistanu či mesačné putovanie po Argentíne a Brazílii. Jeho srdcovkou zostáva aj Kaukaz a v rámci neho Arménsko.

Odkazy


Top