Kiselová-Siteková Jana (1942)

obrázok

Životopis
Študovala u profesora Vincenta Hložníka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (odbor voľná grafika a ilustrácia). Neskôr absolvovala postgraduálne štúdium na Oddelení užitej grafiky u profesora Chovana. Venuje sa ilustrácii, voľnej grafike a ex-librisu.

Zúčastnila sa mnohých výstav či už individuálnych, alebo kolektívnych: Múzeum v Spišskej Novej Vsi, Galéria C. Majerníka v Bratislave, Ilustrácie Bibiana Bratislava 1998, Celoročná putovná výstava ilustrácií v Japonsku 2000, Galéria umelcov Spiša 2012., Ilustrácie z detských kníh Tokio 1990, Medzinárodné bienále ilustrácií Zlatno pero Beograd 1990, Múzeum umenia Mikkelil Fínsko 1998, Slovenská detská knižná ilustrácia 2010, Ocenení a vystavujúci ilustrátori na BIB Bratislava v Tokiu a iných mestách Japonska 2012, atď

Odkazy

Knihy (22)


Top