Vzájomná ohľaduplnosť účastníkov cestnej premávky

Typ podujatia
beseda

Dátum, čas a miesto konania
17. 09. 2019 o 17.30 h | Piešťanské informačné centrum

UsporiadateľMesto Piešťany
Piešťanské informačné centrum

Popis
Beseda s Petrom Klučkom, národným cyklokoordinátorom Slovenska, MDVSR.


Top