Detail der Anzeige - Piešťanské informačné centrumBalneologické múzeum Imricha Wintera opäť otvorené

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch, hlavná expozícia v budove Kúpeľnej dvorany, je opätovne otvorená od 18. 11. 2020 v obvyklých otváracích hodinách: utorok - nedeľa 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 h, pondelok: zatvorené.

Prosia návštevníkov o prísne dodržiavanie nasledujúcich hygienických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva platným od 1. októbra 2020 počas návštevy expozícií a výstavných priestorov múzea:

1. vstup a pobyt v expozíciách a výstavných priestoroch bude umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka)

2. pri vchode do expozície múzea žiadame návštevníkov, aby si vydezinfikovali ruky pripravenými dezinfekčnými prostriedkami

3. zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m (nevzťahuje sa na rodiča s dieťaťom)

4. počet návštevníkov v expozíciách alebo výstavných priestoroch v jednom okamihu nesmie prekročiť počet jeden návštevník na 15 metrov štvorcových z plochy expozície alebo výstavy