Bohuslav Pernecký - Človekopis - dobrodružstvo myslenia

Poznáte Človekopis? Dovoľte predstaviť túto nevšednú knihu, ktorá predstavuje výber z tvorby karikaturistu Boba Perneckého. Autorovi bol inšpiráciou Brehmov Život zvierat, v ktorom pozoruje živočíchy v ich prirodzených podmienkach, robí si o tom záznamy, analyzuje a vyvodzuje závery. Venuje sa všetkým živým organizmom, okrem človeka. Bobo Pernecký vo svojom Človekopise zostavuje v brehmovskej atmosfére akýsi výber postrehov, poznámok, záznamov zo života človeka. Kniha obsahuje 182 reprodukcií, a to jednak už uverejnených, ale aj doposiaľ nikdy nepublikovaných. Kniha je členená na šesť kapitol, doplnená registrom jednotlivých obrázkov s chronológiou vzniku a popisom. Tak ako býva písaná kniha ilustrovaná obrázkami, je Človekopis v obrátenom garde doplnený "ilustránkami" textov, ktoré do knihy venovali renomovaní spisovatelia, básnici, dramatici, akými sú Dušan Dušek, Kornel Földvári, Daniel Hevier, Fero Jablonovský, Miloš Janoušek, Tomáš Janovic, Daniela Kapitáňová, Stanislav Štepka, Ján Štrasser, Berco Trnavec a Dušan Valúch.

Človekopis môžete zakúpiť v Piešťanskom informačnom centre, Pribinova 2. Cena tejto nádhernej publikácie je 27 Eur.

 

 

Top