Deň boja za slobodu a demokraciu

Mesto Piešťany v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom pripravilo spomienkovú slávnosť pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu. Podujatie sa uskutoční 17. novembra o 17.00 h na Námestí slobody s nasledovným programom:

príhovor primátora mesta Piešťany
pamätníci udalostí Novembra 1989 Ján Chmelo a Jozef Vaško pripomenú revolučné obdobie vtedy nastupujúcich spoločenských zmien
hudobný program Andreja Depeša

O 19.00 v KSC Fontána premietanie filmu Očista od známej žurnalistky Zuzany Piussi, vstupné 3,- Eur

Pripomeňme si novembrové udalosti podujatím, ktoré vtedajšie dianie približuje všetkým generáciám.

Top