Mesiac úcty k starším

Mesiac október bol v decembri 1990 Valným zhromaždením Organizácie spojených národov vyhlásený za Mesiac úcty k starším. Tento mesiac je pre nás všetkých pripomienkou, že si máme vážiť a ctiť starých ľudí, dávať im najavo svoju náklonnosť a lásku. Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života, nedá sa pred ňou ujsť. Aj tí, ktorí sú dnes seniormi, boli kedysi mladí a plní síl. Rokmi však pribudli na tvárach vrásky, sily pominuli, no s prežitými rokmi prišla múdrosť, ktorú nám ďalej podávajú. Seniorom je venovaný koncert spojený s oceňovaním jubilantov, ktorý sa bude konať v utorok 25.októbra o 15.00 h v Kultúrno spoločenskom centre Fontána.

Vstup na pozvánky.

Top