Mestský úrad otvoril Klientske centrum pre verejnosť

Mestský úrad v Piešťanoch sprístupnil verejnosti Klientske centrum (pokladňa, osvedčovanie listín a podpisov, podateľňa, matričný úrad, evidencia obyvateľstva, odbor sociálnych služieb). Vstup verejnosti do priestorov je v súlade s Opatreniami ÚVZ SR regulovaný príslušníkom mestskej polície. Klientske centrum je otvorené denne od 7.30 do 14.30 h. Každý, kto vstupuje do budovy MsÚ musí mať rúško na tvári, použiť dezinfekciu na ruky a riadiť sa pokynmi príslušníka MsP.

Zdroj: MsÚ Piešťany

Top