Vody piešťanské v Piešťanskom informačnom centre

Bez vody by Piešťany neboli tým, čím sú dnes. Váh sa tu po tisícročia kľukatil a rozdvojoval, ukrývajúc horúce pramene, ktoré sú darom zeme, na nezaplatenie, ako naše zdravie. Cez prizmu piešťanských vôd sa máme možnosť zoznámiť s históriou nášho kúpeľného mesta prostredníctvom knihy Viliama Nemca a kol.  s názvom Vody piešťanské. Dočítate sa v nej o tom, ako formovala voda v rôznych svojich podobách mesto Piešťany a jeho kúpeľnícku tradíciu.  A nielen to -  skrotenie Váhu prinieslo i vodnú nádrž plnú rýb, vodného vtáctva, rekreácie a športu. Toto rozprávanie nie je fantáziou. Opiera sa o fakty, ktoré sa zaslúžili o slávu nášho mesta. Kniha je v predaji v Piešťanskom informačnom centre. Má 181 strán, obsahuje množstvo fotografií a pre čitateľa je zároveň pozvánkou do Piešťan, zoznamujúcou čitateľa s menej známymi skutočnosťami z ich histórie. Cena publikácie je 10 Eur.

Top