Zmena režimu práce na Mestskom úrade v Piešťanoch

Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP 3, PIEŠŤANY  v súvislosti s novými opatreniami ÚVZ SR zavedenými od 15. 10. 2020  upozorňuje na zmeny režimu práce MsÚ:

  • Klientske centrum na Mestskom úrade v Piešťanoch bude naďalej zabezpečovať všetky služby. Klienti budú vstupovať do priestoru podľa pokynu službukonajúceho pracovníka tak, aby ich počet v miestnosti zodpovedal opatreniam ÚVZ SR.
  • Stránkové dni pre MsÚ sú naďalej v dňoch pondelok – streda – piatok.  Počas stránkových dní bude vstup osôb do budovy usmerňovaný pracovníkom na vrátnici v zmysle Opatrení ÚVZ SR. Odporúčame si vopred dohodnúť stretnutie s odborným pracovníkom MsÚ.
  • V utorok a štvrtok je MsÚ pre verejnosť uzatvorený, otvorené je len Klientske centrum (podateľňa, matrika, overovanie, evidencia obyvateľstva a register adries, pokladňa a odbor sociálnych služieb).
  • Pred platbou v pokladni MsÚ odporúčame uprednostniť elektronickú platbu.
  • Návštevníkom vstupujúcim do budovy MsÚ bude meraná telesná teplota. Povinnosť nosenia rúška a dezinfekcie rúk je samozrejmá.
  • Listy, dokumentáciu, materiál určený do podateľne môžete vložiť do schránky pri vchode do budovy.
  • OBČANOM ODPORÚČAME, aby pred návštevou úradu uprednostnili telefonickú alebo elektronickú komunikáciu s pracovníkmi MsÚ. Kontakty sú na https://www.piestany.sk/kontakt/kontakt/. 
  • Mestský úrad je pre verejnosť naďalej otvorený a aj v tomto režime sa budeme v maximálnej možnej miere snažiť zabezpečiť plynulý chod a vybavovanie agendy pre občanov.
  • Prosíme verejnosť o rešpektovanie týchto usmernení. Je to v záujme zachovania zdravia občanov i pracovníkov MsÚ.

Kontakty: 033/77 65 311E-mail: msu@piestany.sk

Zdroj: MÚ Piešťany

Top