Alzheimercentrum Piešťany

Figur

Kategorie
Heime, für Senioren, Gesundheitswesen, Dienstleistungen

Adresse
Rekreačná ulica, 7
Piešťany
921 01

riaditeľka, Mgr. Fritz Jana
Tel.: +421 918 930 000
E-mail: riaditelka.provoz@alzheimercentrum.sk

vedúca,
Tel.: +421 918 930 002
E-mail: provoz.piestany@alzheimercentrum.sk

vrchná sestra,
Tel.: +421 918 930 001
E-mail: vrchna.piestany@alzheimercentrum.sk

Beschreibung
Alzheimercentrum Piešťany je prvým špecializovaným zariadením skupiny Alzheimercentrum pp, ktoré vzniklo na Slovensku. Centrum poskytuje kvalitnú a kvalifikovanú starostlivosť osobám s Alzheimerovou chorobou a ďalšími formami demencie vrátane porúch správania v starobe. Starostlivosť je určená pre všetky typy klientov, včetne klientov v najťažších štádiách ochorenia.

Schlüsselwörter
Alzheimerová choroba, služby, sociálna starostlivosť

Top