Židovská náboženská obec Piešťany

Figur

Kategorie
Die Kirche

Adresse
Nálepkova ulica, 3 P. O. Box D - 91
Piešťany
921 01


Tel.: +421 905 381 244
E-mail: znopiestany@gmail.com

Beschreibung
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike je cirkev, ktorá zastupuje židovskú komunitu na Slovensku ako celok vo veciach náboženských, národnostných, sociálnych, vzdelávacích, kultúrnych.

Schlüsselwörter
Židia, židovská komunita, židovská tradícia, židovské náboženstvo

Top