Prof. MUDr. Siťaj Štefan, DrSc. (1911 - 1990)

Figur

Datum und Geburtsort
29. 05. 1911, Stará Turá

Datum und Sterbeort
18. 09. 1990, Piešťany

Wirkungsbereich
Piešťany

Type of authority
Popredný slovenský lekár - reumatológ a publicista, člen, korešpondent Slovenskej akadémie vied, odborník svetového významu, nositeľ viacerých ocenení.

Citation
Piešťanské cintoríny. 2005 (Piešťany: Mestská knižnica, stredisko PIC, 2005.)
Drahomíra Moretová: Spomienka na profesora Siťaja. (Revue Piešťany, leto 2011.)

Biographie
V roku 1952 bol Štefan Siťaj poverený vytvorením reumatologického výskumného pracoviska v Piešťanoch. Výskumný ústav reumatických chorôb začal svoju činnosť 1.3.1953. Za neuveriteľne krátky čas získalo toto pracovisko medzinárodný význam. Štefan Siťaj prednášal na najrôznejších domácich a zahraničných podujatiach, nadväzoval kontakty s poprednými medzinárodnými inštitúciami a od roku 1960 so svojimi spolupracovníkmi organizoval známe piešťanské reumatologické kongresy s medzinárodnou účasťou za prítomnosti najlepších reumatológov zo všetkých kontinentov. Venoval sa odbornej príprave reumatológov, tvorbe učebníc pre nich, ale aj bohatej publikačnej činnosti. Nezanedbateľný je tiež jeho prínos v oblasti medzinárodnej spolupráce s reumatologickými inštitúciami rôznych krajín Európy. Dielo profesora Siťaja je stále aktuálne. Aj preto mu udelil primátor Piešťan Remo Cicutto pri príležitosti jeho storočnice (2011) Pamätnú plaketu in memoriam. Odovzdal ju na VII. Jarnom reumatologickom seminári jeho dcére MUDr. Oľge Boldišove. Pri príležitosti Svetového dňa zdravia (2011) udelil profesorovi Siťajovi Pamätnú medailu in memoriam aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. Na jeho počesť NÚRCH v Piešťanoch každoročne organizuje Siťajov predvianočný seminár.

Links

Awards
Medaila J. E. Purkyně
Pamätná plaketa in memoriam primátora mesta Piešťany

Top