Prof. Ing. arch. Karfík Vladimír (1901 - 1996)

Figur

Datum und Geburtsort
26. 10. 1901, Idrija (Slovinsko)

Datum und Sterbeort
06. 06. 1996, Brno

Wirkungsbereich
Zlín, Paríž, La Valletta

Type of authority
Stavebný podnikateľ, architekt, vysokoškolský pedagóg, projektoval obchodný dom Baťa v Piešťanoch.

Biographie
Významný architekt zlínskej projektovej kancelárie, Vladimír Karfík, projektoval Obchodný dom Baťa, ktorý sa v Piešťanoch začal stavať v roku 1935. Vyštudoval architektúru na Českom vysokom učení technickom v Prahe (1924). Po ukončení štúdia pracoval v Le Corbusierovom ateliéri v Paríži, vo viacerých amerických architektonických kanceláriách, v stavebnej kancelárii firmy Baťa v Zlíne (1930 – 1946), pôsobil aj ako profesor niekoľkých architektonických disciplín na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (1946 – 1971) a v rokoch 1978 – 1982 na Maltskej univerzite v La Vallette. V roku 1984 mu bolo udelené čestné členstvo Amerického inštitútu architektov.

Awards
Cena Emila Belluša

Top