ak. mal. Bačík Emil (1929 - 1999)

Figur

Datum und Geburtsort
04. 05. 1929, Piešťany

Datum und Sterbeort
04. 11. 1999, Bratislava

Wirkungsbereich
Bratislava

Type of authority
Artist, Maliar, grafik, ilustrátor, pedagóg

Biographie
Emil Bačík, piešťanský rodák, brat Rudolfa a Ladislava Bačíka. Študoval na Štátnej grafickej škole v Prahe, následne na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe u Antonína Pelca. Po absolutóriu sa usadil v Bratislave, kde ako pedagóg pôsobil na Škole umeleckého priemyslu a na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského (UK). Popri pedagogickej činnosti sa venoval vlastnej tvorbe, ktorá ho zaradila medzi veľké zjavy slovenského výtvarného prejavu. Zaoberal sa mnohými technikami a disciplínami predovšetkým úžitkovej, ale aj voľnej grafiky a typografickej úpravy. Jeho tvorbu je možné rozdeliť do viacerých špecifických okruhov na maľbu, grafickú tvorbu, knižnú ilustráciu a tvorbu plagátov. Tematicky sa necháva inšpirovať spomienkami na prežité detstvo, prírodu, slovenskú dedinu. Neobišiel ani tvorbu kytíc a zátiší. Za mnohé svoje diela získal viaceré ocenenia. Maliar klaunov, žien a kytíc. Svoju prvú výstavu v Piešťanoch mal na jar 1995 v Spoločenskom centre SLK. Podstatnú časť výstavy tvorili obrazy postáv zo sveta cirkusov – klaunov. Hold umelcovmu prínosu do slovenskej a európskej kultúry vzdala v máji roku 2002 Slovenská pošta vydaním známky s reprodukciou jeho obrazu Klaun s trúbkou.

Links


Top