Ábel Jozef (1941 - 2024)

Figur

Datum und Geburtsort
16. 08. 1941, Piešťany

Datum und Sterbeort
19. 02. 2024

Wirkungsbereich
Bratislava, Ostrava

Type of authority
Operný spevák, pedagóg, piešťanský rodák

Biographie
V rokoch 1960 – 1963 študoval spev na Konzervatóriu v Bratislave, v r. 1963 – 1967 na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Od r. 1955 pôsobil ako sólista opery Štátneho divadla v Ostrave, od r. 1982 do roku 2004 bol sólistom Opery SND v Bratislave. Od r. 1999 vyučuje spev na Konzervatóriu v Bratislave, hudobno – dramatické oddelenie.


Awards
Cena Opery SND za celoživotné dielo
Cena Literárneho fondu za celoživotné dielo

Top