Tourist Services

Services / Tourist Services


Piešťany Information Centre

Piešťanské informačné centrum sa nachádza v centre mesta Piešťany, v časti pešej zóny na Pribinovej číslo 2. Počas hlavnej sezóny, od mája do septembra, je turistom k dispozícii počas pracovných dní od 9.00 až do 20.00 h a počas víkendov, v sobotu od 9.00 do 14.00 h, v nedeľu od 14.00 do 18.00 h. Od októbra do apríla, od pondelka do piatku je otvorené od 9.00 do 18.00 h, v sobotu 9.00 až 14.00 h. V nedeľu je mimo sezóny informačné centrum zatvorené.

Ako mestská príspevková organizácia poskytuje občanom a návštevníkom mesta i kúpeľov komplexný servis formou turistických a občianskych informácií. Informuje o meste, tipoch na výlety, trávení voľného času, dopravných spojoch, kultúrno - spoločenských, ako aj športových podujatiach organizovaných na území mesta. Sprostredkováva ubytovanie, sprievodcovské i tlmočnícke služby.

Vydáva informačné a propagačné materiály. Zabezpečuje predaj suvenírov, pohľadníc, DVD, kúpeľných oblátok, cyklistických a turistických máp, vstupeniek na vybrané podujatia, knižných publikácií spojených s Piešťanmi a regiónom. Zaoberá sa organizovaním kultúrno - vzdelávacích podujatí, prezentáciou kníh, prednáškovou činnosťou. Klienti centra môžu bezplatne využívať internetové služby.Top