Výstava Deti pre Lidice

obrázok
Na prelome rokov 2018 a 2019 mohli návštevníci v priestoroch Piešťanského informačného centra vidieť medzinárodnú výstavu s názvom Deti pre Lidice. Vystavené boli výtvarné diela detí zo súťaže, do ktorej sa zapojili materské školy, základné školy, základné umelecké školy, špeciálne školy, strediská voľného času detí a mládeže, domy detí, viacročné gymnázia a ostatné stredné školy, ale i jednotlivci. Neskôr sa výstava presunula do priestorov Mestskej knižnice mesta Piešťany, kde ju mohli obdivovať jej čitatelia.

Medzinárodná detská výtvarná výstava Lidice (MDVV Lidice) bola založená v roku 1967 k ucteniu pamiatky detských obetí z českej obce Lidice, zavraždených nemeckými nacistami, a všetkých ďalších detí, ktoré zahynuli vo vojnových konfliktoch. Táto pôvodne národná výstava se stala v roku 1973 výstavou medzinárodnou a počas svojej histórie sa stala dobre známou nielen medzi deťmi a učiteľmi v Českej republike, ale doslova v celom svete. V posledných rokoch do výstavy prichádza pravidelne viac než 25 000 veľmi kvalitných výtvarných diel od detí nielen z Českej a Slovenskej republiky, ale i z ďalších 70 - 80 štátov sveta. V roku 2018 získala výstava významné ocenenie Gratias agit (pôvodne Cena Jana Masaryka Gratias agit) od ministra zahraničných vecí Českej republiky za šírenie dobrého mena Českej republiky v zahraničí.
Autor: Piešťanské informačné centrum Dátum: 01. 02. 2019

Top