Pamiatky

O meste / Pamiatky


Zobraziť len pamiatky začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Obec sa prvý krát spomína v roku 1436 pod menom Koklyn. Potok sa však spomína už v listine uhorského kráľa Belu IV. v...
  V súlade s koncepciou rozvoja kúpeľov, v rokoch 1965 - 1981 vybudovali v centrálnej časti Kúpeľného ostrova s kapacitou...
  Pôvodne renesančná pevnosť, z ktorej sa zachovalo opevnenie južnej strany s kamenným portálom a dvomi nárožnými...
  Poloha: Zrúcaniny sa nachádzajú v strednej časti Malých Karpát asi 3 kilometre západne od obce Dechtice. História:...
  V strede Piešťan, uprostred parčíka v obkľúčení bankových úradov stojí nový kostol zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi....
  História: Dedina bola osídlená už v paleolite, hromadný nález pochádza z mladšej doby bronzovej. Sídliská z doby...
  Prvá zachovaná písomná správa o Borovciach je z roku 1262, kde sa obec menovala Borey. Bola aj majetkom Stibora zo...
  Dedina sa prvý krát spomína v roku 1394 pod menom Lopasow v súvislosti s majetkom hradu Dobrá Voda. Neskôr dedina...
  Prvý krát sa dedina Nižná spomína v roku 1532 pod menom Nysnya, keď bola majetkom Čachtického hradu.Kostol zasvätený...
  Najstaršia písomná zmienka o Veľkom Orvišti, ktorý je jedinou filiálkou Piešťan, je z roku 1113 v známej Zoborskej...
  Z histórie:V dedine je doložené pohrebisko z doby sťahovania národov, veľkomoravské pohrebisko a slovanské sídlisko z...
  Z inšpirácie tvarmi tradičných ľudových hospodárskych stavieb vznikol návrh filiálneho rímskokatolíckeho kostola v...
  Kultúrna pamiatka. Železobetónový most pozostáva zo siedmych polí, vešadlové má rozpätie 52 metrov, ostatné po 29...
  Prvý krát sa spomínajú Krakovany v roku 1113 pod menom Craco ako majetok nitrianskeho kláštora. Aby sme sa mohli vrátiť...
  Patrí medzi kultúrne pamiatky. Areál pozostávajúci z 25 metrového krytého bazéna, (v súčasnosti mimo prevádzky), z...
  Po roku 1894 si Winterovci zaumienili vystavať niečo mimoriadne, čím by prilákali do Piešťan zámožných hostí spomedzi...
  Kultúrna pamiatka. Rozložitá solitérna budova stojaca na okraji mestského parku od roku 1894. Vznikla podľa návrhu...
  Neveľký jednoloďový novogotický sakrálny objekt postavený v roku 1897 podľa projektu neznámeho autora, ako náhrada za...
  Kultúrna pamiatka. Symetrická vejárová kompozícia, rozvinutá okolo centrálne situovaných balneoprevádzok, pochádza z...
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>
Záznamy 6484 z celkového počtu 178

Top