Monuments

Town of Piešťany / Monuments


Show only the localities beginnig with letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    All
  Obec sa prvý krát spomína v roku 1436 pod menom Koklyn. Potok sa však spomína už v listine uhorského kráľa Belu IV. v...
  The complex with a capacity of 1280 beds provides full accomodation,catering, balneotherapeutic, physiotherapeutic,...
  Pôvodne renesančná pevnosť, z ktorej sa zachovalo opevnenie južnej strany s kamenným portálom a dvomi nárožnými...
  Poloha: Zrúcaniny sa nachádzajú v strednej časti Malých Karpát asi 3 kilometre západne od obce Dechtice. História:...
  V strede Piešťan, uprostred parčíka v obkľúčení bankových úradov stojí nový kostol zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi....
  História: Dedina bola osídlená už v paleolite, hromadný nález pochádza z mladšej doby bronzovej. Sídliská z doby...
  Prvá zachovaná písomná správa o Borovciach je z roku 1262, kde sa obec menovala Borey. Bola aj majetkom Stibora zo...
  Dedina sa prvý krát spomína v roku 1394 pod menom Lopasow v súvislosti s majetkom hradu Dobrá Voda. Neskôr dedina...
  Prvý krát sa dedina Nižná spomína v roku 1532 pod menom Nysnya, keď bola majetkom Čachtického hradu.Kostol zasvätený...
  Najstaršia písomná zmienka o Veľkom Orvišti, ktorý je jedinou filiálkou Piešťan, je z roku 1113 v známej Zoborskej...
  Z histórie:V dedine je doložené pohrebisko z doby sťahovania národov, veľkomoravské pohrebisko a slovanské sídlisko z...
  The inspiration for a design of this local roman Catholic chapel comes from the shapes of traditional folk farm...
  A listed cultural sight. This road bridge made of reinforced concrete consists of seven units, the hanging unit has the...
  Prvý krát sa spomínajú Krakovany v roku 1113 pod menom Craco ako majetok nitrianskeho kláštora. Aby sme sa mohli vrátiť...
  A listed cultural sight. The facility consists of a 25 - metre covered swimming pool (currently out of order), a 50 -...
  Po roku 1894 si Winterovci zaumienili vystavať niečo mimoriadne, čím by prilákali do Piešťan zámožných hostí spomedzi...
  A listed cultural sight. This patulous, solitaire building is situated at the end of the Town Park, where it has stood...
  This modest, one - nave neogothic sacral object was designed by an anonymous architect and built in 1897. It...
  A listed cultural sight. This symmetric fan - composition, situated around the central balneotharapeutic facilities,...
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>
Records from 64 to 84 of 178

Top