DetailyKúpeľné divadlo

obrázok

Dátum vzniku
rok 1893

Datum zániku
august 1963

Adresa
Piešťany,
Piešťany

Popis
V auguste 1963, v sedemdesiatom roku služby kultúre, padol za obeť požiaru miestny stánok Thálie - Kúpeľné divadlo. Stavali ho v malom časovom predstihu pred Kúpeľnou dvoranou a roku 1893 nahradilo súbežne likvidovanú Arénu. Hádam ho navrhol architekt Alpár, ktorý v tom čase v Piešťanoch navrhol kadečo, avšak v prvom decéniu 20. storočia ho architekti Böhme a Hegedüs zmodernizovali a popritom zaodeli do secesného hávu, ktorý mu zostal až do jeho prekvapujúceho konca. Kúpeľné divadlo nebolo veľké - 400 diváckych sedadiel bolo rozmiestnených v parteri hľadiska, v lóžach po oboch stranách parteru a na balkóne.
Javisko, jeho zázemie, ako aj vstupné, prestávkové a ďalšie potrebné priestory boli vhodne štrukturované, dostatočne dimenzované a vedno s hľadiskom aj vykurované, takže budova mala temer všetky žiadúce vlastnosti štandardného divadla.
O priestorových a technických podmienkach veľa hovorí fakt, že hosťujúce personálne súbory popri hrách Tajovského, Kukučína, Stodolu, bratov Čapkovcov, Jiráska, Gorkého, Shakespeara dokázali inscenovať aj Dvořákove, Smetanove, Verdiho, Pucciniho a i. opery s veľkými nárokmi na veľkosť a kvalitu priestoru. Priaznivé podmienky podnecovali aj aktivitu miestnych ochotníkov.
Navyše, keď sa nehralo divadlo, premietali sa v budove aj filmy. Táto náplň jej vyniesla i druhý názov : Kino Hviezda
Po demolácii zaujala uvoľnené miesto oproti Kúpeľnej dvorane zeleň Mestského parku.


Top