DetailyNový cintorín

obrázok

Dátum vzniku
30. - te roky 20. storočia

Adresa
Bratislavská,

Popis
Založili ho v 30. rokoch 20. storočia. Autori cintorína F. Wimmer a A. Szönyi vymedzili plochy, navrhli obradné a servisné priestory a stanovili zásady pre oddelené pochovávanie vyznávačov katolíckej, evanjelickej a židovskej konfesie. V osemdesiatych rokoch pribudol urnový háj, založený podľa projektu A. Staškovej. Na cintoríne, kam preniesli i telesné pozostatky a náhrobníky viacerých významných osobností zo zrušených cintorínov, sú o. i. hroby zakladateľa Vojenského kúpeľného ústavu dr. F. E. Scherera (1805 - 1879) a zakladateľa Výskumného ústavu reumatických chorôb prof. Š. Siťaja (1911 - 1990), v židovskom sektore sa nachádza aj 17 náhrobníkov, zachránených zo zrušeného cintorína v obci Banka. Hrob F. goldsteina (1918 - 1944) bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku.


Top