DetailyMohyla v Očkove

obrázok

Adresa
Očkov,
Očkov


Popis
Nachádza sa pri ceste medzi obcami Podolie a Očkov. Mohyla vrcholnej fázy velatickej kultúry (1300 - 700 pred Kr.) - mladšia doba bronzová, archeologicky preskúmaná v r. 1953 – 1956 a sprístupnená verejnosti po rekonštrukcii r. 1966. Pod mohylou s kamennou konštrukciou bol jediný ústredný hrob, zahĺbený pod pôvodnú úroveň terénu. Medzi nálezmi boli zlomky meča, noža, hrotu kopije a ihlica. V hrobe bola celá súprava bronzových nádob a zlaté šperky. Bronzové nádoby z Očkova svedčia o príslušnosti hrobu k západnej vetve velatickej kultúry. Zbrane a obradný kovový riad sú atribútmi majiteľa - vojenského náčelníka („kniežaťa“), ktorému sa patrilo vystrojiť dôstojnú a nádhernú rozlúčku a do hrobu ho bohato vypraviť.


Top