DetailyPenzióny Hron a Klára

obrázok

Dátum vzniku
1927 - 1928

Adresa
Sad Andreja Kmeťa, 26, 28

Popis
Obe budovy postavili podľa projektov architekta A. Leitersdorfa: Hron pôvodne známy pod menom Dr. Müller v roku 1927, Kláru, resp. Claru v roku 1928. V povojnových desaťročiach došlo ku zmene využitia objektov, Hron slúži ako liečebný dom a neskôr sa stal turistickou ubytovňou. Klára slúži ako poliklinika. Budovy majú viacero znakov avantgardnej dobovej architektúry.


Top