DetailyPiešťanská synagóga

obrázok

Dátum vzniku
r. 1893 - 1894

Adresa
Winterova,
Piešťany

Popis
Na výstavbe Piešťan sa podieľali príslušníci viacerých národností. Pochopiteľne, boli medzi nimi i Židia. V rokoch 1893 - 1894 rozhojnil anonymný staviteľ ortodoxnej synagógy paletu romantických slohových prúdov o malebný orientálny - ,, maurský " - sloh. Údajne bola 18 m dlhá a 14 m široká, určite stavaná z kvalitnej, ostro pálenej tehly, na krytinu používali bridlicu. Steny a strop interiéru zdobili ornamentálne fresky, emporu niesli 4 stĺpy. S okolitými domami a evanjelickým kostolom, ktorý postavili v jej blízkosti, vytvárala malebnú architektonickú skupinu.
Synagógu, ktorá stála na Winterovej ulici v susedstve o dajakých 11 rokov mladšieho, novogotického, evanjelického kostola a bola v meste jedinou architektúrou tohoto slohu v meste, neuvážene zbúrali na začiatku 50. - tych rokov 20. storočia. Keď kedysi roku 1949 vstúpil do znesvätenej, vyrabovanej piešťanskej ortodoxnej synagógy na Winterovej ulici odhadca nehnuteľností E. Fischer, videl a zaznamenal ,, rozhádzané rôzne modlitebné knižky a spisy, " ktoré však asi neskúmal a nezachránil. Odhadca nehnuteľností E. Fischer doložil svoju správu a schematickým pôdorysom a polohopisným nákresom. Za synagógou, na parcele č. 1811/1 zakreslil i 2 drobné stavby : rituálny kúpeľ mikve a byt ,,domovníka ", ktoré - už iba ako bezobsažné hmoty - živorili až do začiatku tretieho tisícročia a za kedysi životom naplnených, verejnosti slúžiacich židovských stavieb zanikli ako posledné.
Akoby zánik židovskej synagógy bol nejakou chmúrnou predzvesťou budúcich demolácii ďalších významných objektov, ktoré mali ďalej ochudobňovať Piešťany v nasledujúcich rokoch a desaťročiach.


Top