DetailyČervená veža

obrázok

Dátum vzniku
rok 1929

Datum zániku
začiatok 90.-tych rokov 20. storočia

Adresa
Kúpeľný ostrov,
Piešťany

Popis
Na samom počiatku 90.-tych rokov 20. storočia zmizla z Rádiového vrchu jedna zo znakových architektúr medzivojnových Piešťan - Červená veža. Deštrukcia, krytá kepienkom rekonštrukcie, unikla pozornosti inštitúcií, ktoré mali dohliadnuť na dodržanie deklarovaného a schváleného zámeru, avšak krycí manéver s rekonštrukciou predsa len neumožňoval likvidáciu historického objektu až do základov, takže zánik Červenej veže sa trochu odlišuje od dôsledných demolácií, po ktorých zostala iba prázdna plocha. Svojho času štvorpodlažný pôvodný objekt ladnej vyhliadkovej reštaurácie sa poriadne pootĺkaný stratil v novej, neforemnej hmote.
Autor Červenej veže, v Piešťanoch žijúci a tvoriaci Gejza Gerenday, využil svahovitý stavebný pozemok racionálne. Na takmer štvorcovom pôdoryse navrhol budovu, ktorú priaznivo hodnotili už dobové kritiky. Najnižšie, polozapustené podlažie plnilo funkciu pivnice a chladiarenského priestoru.
Na prízemí, ktoré vzhľadom na sklon terénu malo charakter skôr poschodia, bola kuchyňa s najnutnejším príslušenstvom, WC a krytá, sklenenými stenami z dvoch strán chránená reštauračná terasa. Nad týmto podlažím bola veľká, otvorená terasa, z ktorej vystupovala hmota komunikačnej vertikály s krytou vyhliadkovou plošinou, evokujúca vežu.
Objekt sa využíval sezónne, časť funkcií - posedenie, konzumácia, tanec - bolo rozdelených medzi terasy objektu a terasy na teréne. Farba fasádneho dekoru korešpondovala s názvom objektu.
Nosnú konštrukciu - akože ináč, keď stavbu realizovala firma Pittel a Brausewetter - tvoril železobetónový skelet. Vertikálnu zložku konštrukcie zastali stĺpy prierezu 30/30 cm. V prvých dvoch podlažiach ich bolo po 11 a vytvárali konštrukčný dvojtrakt, v ďalších podlažiach po 4, umiestnené v rohoch veže.
Monolitné stropné dosky horizontálnej konštrukcie prechádzali do konzolovito vysadených atík. Ako výplňové murivo sa uplatnili špeciálne vyvinuté betónové tvárnice. Populárna vyhliadková reštaurácia Červená veža stála nad Kúpeľným ostrovom od roku 1929, plných 60 rokov.


Top