DetailyRobotnícky dom

obrázok

Dátum vzniku
rok 1924

Adresa
Hlohovec,
Hlohovec

Popis
Významnou pamiatkou mesta Hlohovec a pamätníkom tvz. revolučného hnutia je Robotnícky dom na Rázusovej ulici. Vybudovami ho komunisti roku 1924 a až do roku 1938 bol centrom robotníckeho a komunistického hnutia nielen Hlohovca ale aj blízkeho okolia.
Robotnícky dom má jednoduchý pôdorys so sálou, kde sa konali zhromaždenia a kultúrne akcie proletariátu mesta v období predmníchovskej republiky.
Neskôr, po roku 1945, až do roku 1989, po oprave Robotnícky dom slúžil ako expozícia ,, robotníckeho a komunistického hnutia Hlohovca " a najbližšieho okolia, ako súčasť Vlastivednéh slávnostne odhalenáo múzea v Hlohovci.
Pri príležitosti 50. výročia vzniku KSČ, v roku 1971 bola na Robotníckom dome slávnostne odhalená pamätná tabuľa, ktorej nápis nás informuje o stavbe a činnosti tejto kedysi pre ,, revolučné hnutie " centrum predmníchovskej republiky v Hlohovci.


Top