DetailyTrnavská synagóga

obrázok

Kategórie
kultúra

Dátum vzniku
r. 1891 - 1897

Adresa
Halenárska, 2
917 01
Trnava


Tel.: 033 / 55 14 657
Otváracia doba:
utorok - piatok : 9.00 - 17.00 h
počas mesiacov júl - september : 10.00 - 18.00 h
sobota - nedeľa : 13.00 - 18.00 h
(od 12.00 do 13.00 h je v synagóge zatvorené)

Popis
Zmienky o židovskej komunite v Trnave nachádzame od roku 1340. V roku 1494 tu boli Židia obvinení z rituálnej vraždy a ako dôsledok bolo 14 z nich upálených. Ostatní boli vykázaní z mesta. Južná brána, ktorou mesto opustili, bola zamurovaná.
Zákaz mestskej rady založiť židovskú komunitu v Trnave potvrdil cisár Ferdinand I. (v roku 1533) a neskôr, v roku 1686 i Leopold I.
Jozef II. v roku 1783 tento rozsudok zrušil a v priebehu 19. storočia sa židovská komunita v Trnave rozrástla natoľko, že v roku 1855 sa rabín Simon Sidon rozhodol presťahovať z Cífera do Trnavy.
V roku 1891 sa začala stavať synagóga. Ako synagóga status quo ante bola táto dvojvežová budova bazilikálneho typu dokončená a sprístupnená pre svojich veriacich v roku 1897
.Počas druhej svetovej vojny bolo okolo 3000 Židov z Trnavy odvedených, mnohí utiekli a židovská komunita tu prestala existovať. Komunistický režim, ktorý nastúpil po vojne, odmietol (i židovské) náboženstvo. V roku 1950 získala túto budovu firma, ktorá ju využívala ako sklad pre drobný tovar a do interiéru vstavala 5 poschodí a nákladný výťah.
V roku 1978 bola synagóga navrhnutá na zápis do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. V roku 1986 budovu poškodil požiar. V roku 1993 získala budovu Galéria Jána Koniarka a čiastočne ju zrekonštruovala pre výstavné účely.
Prezentácii súčasného umenia slúži od januára 1995 ako Synagóga - Centrum súčasného umenia. Konajú sa tu výstavy založené na mimoriadnej atmosfére tohto miesta, výstavy súčasných tendencií slovenského a medzinárodného umenia, ako aj rôzne koncerty či prednášky.


Top