DetailyZelený strom

obrázok

Dátum vzniku
1905

Adresa
Winterova ulica, 19
Piešťany

Popis
Vonkajším vzhľadom honosný, takmer palácový objekt vznikol v polovici prvého decénia dvadsiateho storočia spojením a prestavbou dvoch susediacich meštianskych domov, pochádzajúcich z prvej štvrtiny devätnásteho storočia. Autorstvo eklektickej úpravy priečelia, s už prebleskujúcimi náznakmi secesie, sa pripisuje architektonickej kancelárii tandemu H. Böhma - Á. Hegedüs. Prestavbu uskutočnila piešťanská stavebná firma Halzl - Krátky. Za dobu existencie bol rezidenciou nájomcu a majiteľa kúpeľov, hotelom a nakoniec sa stal liečebným domom. Na priečelí je pamätná tabula, venovaná pamiatke zaslúžilého nájomcu kúpeľov Ľ. Wintera (1870 - 1968).

Kľúčové slová
detské liečebne, liečenie, liečebne


Top