Doc. ak. soch. Vavro Jarolím (1940 - 1999)

obrázok

Narodený
10. 01. 1940, Pobedim

Dátum a miesto úmrtia
19. 09. 1999, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Úspešný prvý slovenský dizajnér, autor mnohých patentov a vynálezov, zakladajúci člen a druhý prezident Golfového klubu Piešťany.

Životopis
V rokoch 1959 - 1965 absolvoval štúdium na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe a v Zlíne (Prof. Zdeněk Kovář). Po absolutóriu nastúpil do podniku Chirana ako priemyselný dizajnér. Ako prvý slovenský dizajnér kliesnil cestu rozvoju slovenského priemyselného výtvarníctva - na Slovensku v tomto období bol pojem "design" neznámy, hoci vo svete už mal dlhoročnú tradíciu takmer vo všetkých odvetviach priemyslu. Doc. Jarolím Vavro sa špecializoval najmä na priemyselný design a zdravotnícku techniku a po ukončení spolupráce s Chiranou pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Slovenskej technickej univerzite, oddelenie designu, v Bratislave až do svojho náhleho odchodu v r. 1999, keď ho zlomila zákerná choroba. Bol členom a neskôr členom predsedníctva Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Za svoju činnosť mu bola udelená primátorom mesta Piešťany pamätná medaila pri príležitosti 880. výročia písomnej zmienky o Piešťanoch. Vo svojom povolaní bol Doc. Jarolím Vavro veľmi úspešný, o čom svedčí množstvo ocenení, 43 patentov a 6 vynálezov, realizované výstavy a umiestnenia v medzinárodných súťažiach. Realizácie jeho návrhov sa používajú ešte v súčasnosti v zubolekárstve, kúpeľníctve, bankovníctve a ťažkom priemysle (výroba traktorov, vysokozdvižných vozíkov a žeriavov). Okrem svojho povolania sa aktívne venoval tenisu, neskôr golfu. V Piešťanoch patril k zakladajúcim členom a stal sa druhým prezidentom Golf Club Piešťany, pre ktorý nadviazal spoluprácu so Slovenskými liečebnými kúpeľmi, získal na hranie golfovú lúku a bol iniciátorom prvej štúdie a projektu, ktorý sa realizoval neskôr. Výstavy: Celoslovenské výstavy úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva od r. 1965 - Trienále, Miláno 1968 - EXAMPLA, Mníchov 1980 - Výstava súťažných návrhov medzinárodnej dizajnérskej súťaže, Ósaka, Japonsko 1984 Ocenenia: - Celoslovenské výstavy úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva 1965, 2. miesto - Zubolekárske kreslá - cena ZSVU, Bratislava 1967 - Zubolekárske kreslá radu ZOK - Vynikajúci výrobok 1970, Praha - EXAMPLA 1980, ocenenie, Mníchov - Medzinárodná dizajnérska súťaž, Ósaka - Japonsko 1984, účasť vo finále, 5. miesto Realizácie: CHIRANA Piešťany - súbor vodoliečebných zariadení, inhalačné prístroje; CHIRANA Piešťany, Stará Turá - systémový zubolekársky komplet ERGOSTAV; ZŤS Dubnica - vysokozdvižné vozíky; OMOV Trenčín - textilné žehliace zariadenie; ŠMERAL Trnava - výstredníkové lisy a prídavné zariadenia k lisom.


Top