Arbét Gašpar (1898 - 1987)

obrázok

Narodený
25. 12. 1898, Piešťany

Dátum a miesto úmrtia
30. 06. 1987, Bratislava

Pôsobnosť
Bratislava

Typ autority
Herec, Patril k prvým slovenským profesionálnym hercom, člen SND.

Citácia
L. Mušinský: História ochotníckeho divadla v Piešťanoch.

Životopis
Patril k prvým slovenským profesionálnym hercom v histórii divadelníctva. Do SND nastúpil v sezóne 1921/1922 (spolu napr. s Andrejom Bagarom, Jankom Borodáčom). V Slovenskom národnom divadle vykonával takmer všetky povolania, uplatnil sa najmä ako inšpicient. Hral aj vo viacerých filmoch, napr. Archimedov zákon, Priehrada, Zemianska česť, Lazy sa pohli... a iné. "Veľkou udalosťou divadelného života Piešťan v r. 1943 bol dočasný pobyt SND v Kúpeľnom divadle v Piešťanoch, kde režisér J. Borodáč pripravoval hru Ženský zákon od J. G. Tajovského. V hre vystúpil v úlohe Jana aj Gašpar Arbét" (zdroj: Ladislav Mušinský: História ochotníckeho divadla v Piešťanoch - A opona spadla.) Hral aj vo viacerých filmoch, napr.: Priehrada (1950), Štyridsaťštyri (1957), Archimedov zákon (1964), Pozor, ide Jozefína (1976).Top