ThDr. Bagin Anton (1923 - 1992)

obrázok

Narodený
10. 09. 1923, Ilava

Dátum a miesto úmrtia
21. 12. 1992, Bratislava

Pôsobnosť
Bratislava

Typ autority
Kňaz, pedagóg, cirkevný a kultúrny historik, popularizátor dejín Piešťan.

Citácia
Fotografia: www.ilava.sk (Mestské múzeum Ilava)

Životopis
Študoval na Katolíckej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity a v roku 1950 získal doktorát teológie. Po štúdiách sa stal profesorom cirkevných dejín. Spočiatku sa venoval regionálnym dejinám Považia. Popularizoval dejiny Piešťan. Neskôr sa plne venoval slovenským cirkevným dejinám, najmä na cyrilo-metodskému obdobiu. Bol členom Historickej spoločnosti SAV, Archeologickej spoločnosti SAV a Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Vydal viacero publikácií, skrípt. Zomrel v roku 1992.


Odkazy


Top