Bartovic Štefan (1907 - 1984)

obrázok

Narodený
29. 07. 1907, Piešťany

Dátum a miesto úmrtia
10. 01. 1984, Bratislava

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Hudobník, dirigent, organizátor hudobného života, učiteľ a riaditeľ hudobnej školy v Piešťanoch.

Životopis
Zakladateľ a prvý učiteľ hudobnej školy v Piešťanoch, predchodkyni základnej umeleckej školy. V rokoch 1938 – 1951 bol riaditeľom tejto školy. Venoval sa organizátorskej a dirigentskej činnosti, upravoval ľudové piesne a písal aj pôvodné skladby pre dychové súbory. Bol členom kúpeľného orchestra. V rokoch 1957 - 1970 pôsobil na ĽŠU v Pezinku. Pochovaný je v Piešťanoch.


Top