Mgr. Petrášová Zora

obrázok

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Kurátor výstavy, Autorka medzinárodného kultúrneho projektu Mosty - Bridges, kurátorka, organizátorka výstav doma i v zahraničí.

Životopis
Mgr. Zora Petrášová vyštudovala históriu a umenie. Pracovala v Mestskom kultúrnom stredisku, viedla časopis Revue Piešťany, v r. 1991 bola poverená vedením tejto organizácie, v r. 1993 bola menovaná za riaditeľku MsKS v Piešťanoch. Túto funkciu vykonávala do r. 2000. Je autorkou medzinárodného kultúrneho projektu Mosty – Bridges. Hlavnou myšlienkou projektu je spoločná prezentácia slovenských a zahraničných umelcov v Piešťanoch a v krajine, ktorá do projektu v danom roku vstúpila. Projekt Mosty sa realizoval od roku 2003 do r. 2012 a za toto obdobie „premostil“ desať európskych miest s Piešťanmi. Pri príležitosti 900. jubilea mesta Piešťany zrealizovala jedenáste pokračovanie Mostov, tentokrát spojenie medzi staršou, strednou a najmladšou generáciou výtvarníkov, ktorí sa narodili, pracovali alebo boli spätí s Piešťanmi. Počas svojej Zora Petrášová organizačne, koncepčne a kurátorsky pripravila 200 výstavných projektov na Slovensku i v zahraničí. Pri príležitosti životného jubilea v r. 2015 pripravila spolu s belgickou grafičkou Chris Verheyen (žiačkou Albína Brunovského) projekt The Wondering Mind. Je to medzinárodná putovná výstava grafík 60 umelcov z 23 krajín sveta, ktorá putuje po rôznych svetových mestách. Kurátorsky zastrešila i výstavu Reflexie, ktorá prezentovala tvorbu 39 slovenských autorov a premiéru mala v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci (2018), odkiaľ putovala do ďalších slovenských miest.

Odkazy

Ocenenia
Cena primátora mesta Piešťany
Pamätná medaila predsedu TTSK

Top