Mgr. Luknár Ivan (1944)

obrázok

Narodený
Piešťany

Dátum a miesto úmrtia
22. 11. 2018, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany, Banská Bystrica

Typ autority
Stredoškolský pedagóg, dlhoročný riaditeľ gymnázia v Piešťanoch, ktorý sa pričinil o jeho pomenovanie Gymnázium P. de Coubertina.

Životopis
Po absolvovaní Fakulty telesnej výchovy a športu bol trénerom moderného päťboja v Dukle Banská Bystrica. Na piešťanskom gymnáziu začal vyučovať od roku 1972 ako učiteľ telesnej a brannej výchovy. Potom bol rok zástupcom riaditeľa a od šk. roku 1992/1993 do marca 2014 vykonával funkciu riaditeľa školy dvadsať rokov. Počas svojho funkčného obdobia sa pričinil významnou mierou o zveľadenie a modernizáciu školy, napr. získaním finančných prostriedkov na modernizáciu počítačovej siete, výstavbu novej telocvične, resp. multifunkčnej haly s fitnes a saunou slúžiacej nielen pre žiakov školy, ale aj pre mnohé piešťanské športové kluby a verejnosť, výstavbou novej budovy pre žiakov 8-ročného štúdia na gymnáziu. Pričinil sa o to, že škola nesie čestný názov Pierra de Coubertina, ktorým disponuje len málo škôl na svete a v každej krajine môže byť len jediná škola s takýmto názvom. Tým zapojil školu a jej študentov do medzinárodného projektu spolupráce.
Zomrel 22. novembra 2018.

Ocenenia
Pamätná medaila predsedu TTSK
Veľká medaila sv. Gorazda

Top