PaedDr. Orlovský Ján

obrázok

Typ autority
Kultúrna osobnosť mesta Piešťany za rok 2014, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti a spoluzakladateľom Výzvy k ľudskosti

Životopis
V Piešťanoch žije od šiestich rokov. Chodil na Základnú školu na Holubyho ulici, neskôr na Gymnázium Pierra de Coubertina. Vďaka plávaniu sa dostal na Fakultu telovýchovy a športu do Bratislavy, kde v roku 1989 ukončil štúdium v kombinácii s ruským jazykom. Potom pokračoval postgraduálnym štúdiom medzinárodných vzťahov na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Prvú prax získal na vtedajšom ministerstve medzinárodných vzťahov, odkiaľ sa dostal do Washingtonu. Nasledoval ročný pobyt v Zambii, odkiaľ ho opäť povolali do Washingtonu.
Od roku 2003 pracoval ako hovorca Západoslovenskej energetiky, a.s. Práve tu vznikol nápad zrekonštruovať objekt Elektrárne Piešťany. Jeho zásluhou bola zrekonštruovaná Elektrárňa Piešťany slávnostne otvorená v septembri 2014. Za významný podiel na záchrane tejto národnej kultúrnej pamiatky mu mesto udelilo ocenenie Kultúrna osobnosť roka 2014.
Od augusta 2014 do 2.apríla 2015 pôsobil ako hovorca strany Sieť. V súčasnosti je výkonným riaditeľom Nadácie otvorenej spoločnosti.
(zdroj: http://www.romaspirit.sk/)

Ocenenia
Kultúrna osobnosť mesta Piešťany za rok 2014

Top