Mgr. Beňačka Miloslav (1959 - 2020)

obrázok

Narodený
27. 02. 1959, Piešťany

Dátum a miesto úmrtia
15. 07. 2020, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany, Soul, Bukurešť, Helsinki, Bratislava

Typ autority
Diplomat, ekonóm, prekladateľ - tlmočník

Životopis
Po maturite na Gymnáziu v Piešťanoch v roku 1978 začal študovať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor prekladateľstvo-tlmočníctvo. Štúdium ukončil v roku 1982 štátnymi skúškami z anglického, ruského a slovenského jazyka. V roku 1991 ukončil postgraduálne štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave v odbore Ekonomika zahraničného obchodu. V rokoch 1984-1996 pracoval v Chirane Export-Import Piešťany a v súkromnej sfére. V rokoch 1996-2001 pôsobil ako 1. tajomník na veľvyslanectve SR v Soule (Kórejská republika) a v rokoch 2004-2008 ako obchodný radca na veľvyslanectve SR v Bukurešti (Rumunsko). Na Ministerstve hospodárstva SR pôsobil v rokoch 2009-2010 vo funkcii riaditeľa odboru medzinárodného obchodu. Potom pracoval na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ako hlavný štátny radca na sekcii hospodárskej spolupráce a v rokoch 2012-2013 zastával funkciu riaditeľa odboru riadenia ekonomickej diplomacie. V rokoch 2013-2017 bol ministrom zahraničných vecí menovaný a vyslaný do funkcie zástupcu veľvyslanca, konzula a ekonomického diplomata na veľvyslanectva SR v Helsinkách (Fínsko) s akreditáciou pre Estónsko. Po návrate pôsobil na Ministerstve zahraničných a európskych záležitostí SR, sekcia hospodárskej spolupráce. Popri náročnej práci v zahraničí nezabúdal na svoje rodisko. Významnou mierou pomohol Mestskej knižnici mesta Piešťany pri spracúvaní databázy o diplomatoch z Piešťan. Niekoľko rokov bol tiež funkcionárom Hokejového klubu Havrani a veľkým fanúšikom piešťanského hokeja.


Top