PhDr. Murín Alexander (1919 - 1986)

obrázok

Narodený
01. 07. 1919, Oravská Lesná

Dátum a miesto úmrtia
12. 02. 1986, Piešťany

Typ autority
kronikár mesta Piešťany v rokoch 1950 - 1984

Citácia
Fotografia: reprofoto Eva Drobná, Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch. (Revue Piešťany jar 2013)

Životopis
Narodil sa 1. júla 1919 v Oravskej Lesnej (v roku 1946 navrhol zmenu názvu obce – pôvodne Erdútka). Nadaného chlapca zo slovenskej mnohodetnej chudobnej rodiny poslali rodičia na Gymnázium v Levoči a odtiaľ postúpil na štúdium teológie do Spišskej Kapituly.
Aj keď študoval s výborným prospechom, štúdium za katolíckeho kňaza zanechal krátko pred svojím vysvätením. Stretol totiž svoju životnú lásku a oženil sa s Jolanou, rod. Krátkou, učiteľkou, pochádzajúcou z Námestova. Mali 4 deti – Ing. Alexander Murín (elektrotechnický inžinier, pôsobí v školstve), MUDr. Oľga Maceková (lekárka, pôsobí v kúpeľoch), Ing. Mária Kováčová (elektrotechnická inžinierka, pôsobí v školstve) a Ing. Alexandra Lisá (ekonomická inžinierka, pôsobí v kúpeľoch). Rodina žila usporiadaným životom, o deti sa rodičia vzorne starali, najmä matka bola výnimočne starostlivá a obetavá.
PhDr. A. Murín absolvoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave, štúdium ukončil doktorátom z filozofie a histórie. Pôsobil 4 desaťročia ako stredoškolský učiteľ na Gymnáziu a na Strednej hotelovej škole v Piešťanoch. Jeho hlavným odborom boli dejiny a filozofia, vyučoval aj psychológiu, logiku, dejiny kultúry a cudzie jazyky, najmä nemčinu a latinčinu (ovládal aj poľštinu, francúzštinu a hebrejčinu). Prekladal texty z latinčiny, napr. pre SAV v Bratislave.
Zomrel vo veku nedožitých 67 rokov. Po predchádzajúcich infarktoch zoslabol a zomrel na zlyhanie srdca. Pochovaný bol na cintoríne na Žilinskej ceste v Piešťanoch.
Funkciu mestského kronikára vykonával 35 rokov (v rokoch 1950 – 1984).
Zdroj: Kronika mesta Piešťany (zväzok: 1986 - 1990)


Top