Gabovič Ladislav (1932 - 2020)

obrázok

Narodený
27. 06. 1932, Zvolen

Dátum a miesto úmrtia
12. 12. 2020, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany

Životopis
Ladislav Gabovič sa narodil 27. júna 1932 vo Zvolene. Po maturite študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Štúdium telesnej výchovy a biológie ukončil v roku 1956. Svoju pedagogickú dráhu začal na Jedenásťročnej strednej škole v Galante. Odtiaľ jeho kroky smerovali do Vrbového, kde pôsobil na Strednej všeobecnovzdelávacej škole a na základnej, kde sa ujal funkcie riaditeľa. Bol aj školským inšpektorom a od roku 1973 až do februára 1990 učil na piešťanskom gymnáziu, kde zastával funkciu zástupcu riaditeľa.
Po ďalšom štúdiu na Filozofickej fakulty UK získal titul doktora pedagogických vied. V seniorskom veku až do roku 2005 vyučoval na Katedre humanitných vied Materiálno-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave. Bol nositeľom čestného titulu vzorný pracovník rezortu školstva, viacerých pedagogických ocenení a mnohých telovýchovných vyznamenaní.
S jeho pôsobením vo funkcii zástupcu riaditeľa gymnázia sa spájajú i úspechy školy, pretože sa hneď od roku 1973 podieľal na jej modernizácii vo výchovno-vyučovacom procese, ako aj výstavbe športového areálu.
Celý život bol športovcom, trénerom a aktívne sa zapájal do športu.

Ocenenia
Vzorný pracovník rezortu školstva

Top