Čepčeková Elena (1922 - 1992)

obrázok

Narodený
26. 01. 1922, Dolná Ždaňa

Dátum a miesto úmrtia
06. 01. 1992, Bratislava

Pôsobnosť
Piešťany, Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou

Typ autority
Autor, Spisovateľka, televízna a rozhlasová dramatička, niekoľko rokov pôsobila v Piešťanoch.

Životopis
Elena Čepčeková, rodným menom Kaššová, sa narodila v roľníckej rodine. Detstvo prežila v rodisku, neskôr v Malom Kiari pri Leviciach. Strednú školu navštevovala v Banskej Bystrici a vo Zvolene. Počas života vystriedala viacero zamestnaní: bola učiteľkou v Gýmešských Kostoľanoch, pracovala vo vydavateľstve Práca, v propagácii Československého štátneho filmu a neskôr v redakciách detských časopisov. Je autorkou diel pre deti a mládež so širokým tematickým a druhovým rozpätím. Zaujal ju svet prírody, témy zo súčasného života na dedine i v meste, prostredie rodiny, školy a internátu, hrdinovia, malí aj dospievajúci, no predovšetkým dievčatá. Písala poéziu i prózu, z poézie lyriku, veršovanú rozprávku, hrdinskú a životopisnú epiku. Z prózy črtu, rozprávku, modernú rozprávku, novelu a román. Písala aj bábkové hry a rozprávkové hry a rozprávkové seriály pre rozhlas a televíziu. V 70. rokoch pôsobila aj v Piešťanoch.
Pri päťdesiatom výročí vzniku vydavateľstva Mladé letá v roku 2000 zverejnili jedno zaujímavé číslo: knihy Eleny Čepčekovej vyšli v súhrnnom náklade takmer jeden milión výtlačkov.

Odkazy

Knihy (17)

Ocenenia
Cena Fraňa Kráľa

Top