Gábriš Rudolf (1889 - 1969)

obrázok

Narodený
01. 12. 1889, Nové Mesto nad Váhom

Dátum a miesto úmrtia
05. 09. 1969, Piešťany

Pôsobnosť
Rím, Rakúsko - Uhorsko, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Námestovo

Typ autority
Predseda združenia slovenských legionárov, účastník zahraničného odboja, major, príslušník československých légií v Taliansku.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 10.)
Foto: www.nbs.sk

Životopis
Rudolf Gábriš sa narodil 1. decembra 1889 v Novom Meste nad Váhom. Študoval na obchodnej akadémii v Bratislave. V rokoch 1907 - 1939 pôsobil v peňažníctve. Bol úradníkom Ľudovej banky v Novom Meste nad Váhom, potom pokladníkom banky v Piešťanoch a účtovníkom banky v Námestove. Po prvej svetovej vojne založil Slovenskú roľnícku banku v Košiciach, čo bolo považované za priekopnícky čin, pretože to bol prvý peňažný ústav so slovenskou správou na východnom Slovensku. Koncom roka 1921 bola prevedená fúzia tejto banky s Tatra bankou v Martine. Jej centrála v Košiciach bola zmenená na filiálku Tatra banky a na jej čele bol riaditeľ Rudolf Gábriš.
Rudolf Gábriš zohral významnú úlohu aj v prvej svetovej vojne. V roku 1914 narukoval do armády. V r. 1915 bol na talianskom fronte zajatý, od roku 1916 organizoval oddiely zo slovenských zajatcov, patril k prvým dobrovoľníkom československých jednotiek. Od roku 1917 viedol zajatecký odbor kancelárie Československej národnej rady v Ríme. Tam sa v apríli 1918 zúčastnil na Kongrese utláčaných národností Rakúsko - Uhorska. V decembri 1918 sa vrátil do ČSR a stal sa poradcom ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska vo vojenských otázkach. Bol prvým predsedom Združenia slovenských legionárov. V r. 1919 sa vrátil do bankovníctva. Pôsobenie Rudolfa Gábriša v Tatra banke ukončili až komunistické čistky po Februári 1948, kedy bol odvolaný z funkcie.
Zomrel 5. septembra 1969 v Piešťanoch.


Top