Bananský náučný chodník

Pešo, Cyklo, In-Line / Bananský náučný chodník


Koncom roka 2007 sprístupnila obec Banka z prostriedkov Fondu rozvoja dediny Banánsky náučný chodník. Jeho  cieľom je zvýšiť informovanosť širokej verejnosti o hodnotách tunajšieho prírodného prostredia a prispieť tak k zvýšeniu atraktívnosti obce a k rozvoju cestovného ruchu.
Keďže tento náučný chodník sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Piešťan, môže sa stať vítaným cieľom  vychádzok pre obyvateľov a návštevníkov nášho kúpeľného mesta.
Banánsky náučný chodník – obyvatelia obce neprijali spisovnú podobu bančiansky - vedie miestami, ktoré sú historicky i prírodne hodnotné a zaujímavé. Obsahuje 4 informačné tabule a 2 prístrešky v lokalitách vhodných na odpočinok.
Náučný chodník začína na ľavej strane Váhu pri vstupe na Kúpeľný ostrov z Kolonádového mosta. Jeho trasa sa kryje so žltou turistickou značkou a vedie cez Kúpeľný ostrov Dominovou alejou do obce Banka, na lokalitu s miestnym názvom Obrázková hora. Toto miesto s pramenitou vodou je oddávna vyhľadávané pre oddych. Nachádza sa tu  prístrešok a informačná tabuľa číslo 1, ktorá informuje návštevníkov o histórii a súčasnosti piešťanských kúpeľov.
Po žltej značke sa dostaneme na rázcestie s miestnym názvom Dubček, kde  lesná cesta križuje   chodník, smerujúci na odlesnenú lúku nazývanú Ahoj. Tu je umiestnená informačná tabuľa číslo 2 - „Krajina“, ktorá hovorí o stvárňovaní krajiny počas tisícročí riekou Váh. Panoramatický obraz hrebeňa juhozápadnej časti Považského Inovca poskytuje možnosti orientácie návštevníkov podľa vyznačených kót. Od tabule číslo 2 pokračujeme, stále žltou turistickou značkou, krátkym hrebeňom, lesnou cestou, na konci ktorej značku opustíme. Úvozom, miernym stúpaním doprava, sa dostaneme na červenú turistickú značku; odbočením doprava pri objekte štátnych lesov prídeme do sedla Havran,  kde je umiestnená tretia informačná tabuľa s názvom „Fauna-živočíšstvo“. Ak sa vrátime späť na lokalitu Dubček chodníkom doľava, dostaneme sa na odlesnenú trávnatú stráň – Ahoj, s úchvatným pohľadom na celé Malé Karpaty od Kamzíka nad Bratislavou po Čachtické kopce. Pred nami sa leskne chránený areál vodnej nádrže Sĺňava. Krásny je aj výhľad na obec Banka a mesto Piešťany s okolím.
Na úpätí odlesnenej stráne pri údolnej stanici lyžiarskeho vleku končí náučný chodník pri informačnej tabuli číslo 4 s názvom „Flóra – rastlinstvo“. Po absolvovaní celej trasy príde vhod aj odpočinok v útulnom prístrešku.
Do leta má pribudnúť ďalší náučný chodník - Považský Inovec. Má byť zameraný predovšetkým na prezentáciu historických pamiatok medzi Topoľčanmi a Piešťanmi. Pripravuje ho Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko v spolupráci s ďalšími organizáciami. Odborným garantom projektu je Archeologický ústav SAV v Nitre. Náučný chodník by mal smerovať od rekreačného strediska Duchonka k Topoľčianskemu hradu, a odtiaľ po viacerých zastávkach až do Piešťan. Vytýčenú trasu možno absolvovať aj z opačnej strany, teda od Piešťan. Jednotlivé informačné tabule budú umiestnené na veľmi zaujímavých miestach. Po Topoľčianskom hrade to bude jedno z najpozoruhodnejších archeologických objavov posledných rokov na Slovensku, hradisko  Valy pri obci Bojná. Archeológovia tam doteraz našli viac ako tisíc nálezov z čias Pribinovho kniežatstva. Potom bude nasledovať výstup na kopec Marhát. Po odmene v podobe krásnych panorám bude ďalšou zastávkou náučného chodníka národná kultúrna pamiatka Rotunda svätého Juraja v katastri obce Nitrianska Blatnica. Táto rotunda je oddávna obľúbeným pútnickým a výletným miestom obyvateľov východnej i západnej strany Považského Inovca. Z ďalších zastávok spomenieme aspoň jaskyňu Čertova pec, osídlenú už v staršej dobe kamennej. V sedle Havrana by sa mohol nový náučný chodník napojiť na náš už známy Banánsky náučný chodník a zísť ním až na Kúpeľný ostrov.


Top