Cyklochodník Dubová

Piešťany a okolie / Cyklochodník Dubová


Piešťany, to nie sú len najvýznamnejšie slovenské kúpele zamerané na liečbu ochorení pohybového aparátu. Okrem liečenia ponúkajú široký výber možností využitia voľného času. Či už sa rozhodnete poprechádzať po parkoch, posedieť si v niektorej z kaviarničiek, zájsť si na koncert, za turistikou alebo si vyberiete plavbu výletnou loďou, určite nebudete sklamaní. Piešťany sú aj mestom športových aktivít medzinárodného významu, s ideálnymi podmienkami pre vodné športy a loptové hry, vrátane tenisu a golfu. V neposlednom rade poskytujú i zaujímavé turistické vychádzky do okolia bohatého na históriu alebo za krásami prírody. V okolí, ale aj priamo v meste nájdete množstvo chodníkov a ciest vhodných na cyklistiku, pešiu turistiku i on - line korčuľovanie. Jedným z novovybudovaných je

Cyklochodník Dubová

Tento cyklochodník vedie popri vodnom toku Dubová, ktorý preteká mestom diagonálne zo severozápadu smerom na juh k vodnej nádrži Sĺňava a je akousi živou niťou mesta i regiónu. Hoci posledné desaťroeia minulého storočia spôsobili silné znečistenie vody a poškodenie brehov a porastov, snaha mesta o jej prečistenie a navrátenie života už priniesla prvé výsledky. Cyklochodník Dubová umožňuje chodcom, cyklistom a korčuliarom dostať sa z jednej časti mesta na druhú, pričom sa stále nachádzajú v príjemnom prostredí stromov, vody a lavičiek. Úsek cyklotrasy vybudovaný v miestnej časti Floreát spája administratívnu zónu, kde sú lokalizované viaceré úrady, s postupnebudovanou zónou rekreácie a športu v južnej časti mesta popri toku Dubovej, kde je okrem hotelov a Zimného štadióna aj hala pre bowling a squash klub. Úsek vedie obytnou zónou rodinných domov, okolo hotelov, rehabilitačného centra Adeli Centrum a napája sa na Kolookruh Sĺňava. Meria cca 2 km. Zámerom do budúcnosti je postupne pozdĺž celého vodného toku vytvoriť prírodný park s detskými ihriskami, odpočívadlami, lavičkami, stolmi na občerstvenie, exteriérovými fitnes prvkami, mostíkmi a priestormi na vychádzky so psami.

Ak sa naplní zámer v celej jeho šírke a v budovaní trasy budú pokračovať obce nad Piešťanmi, cyklochodník popri Dubovej bude návštevníkov Piešťan privádzať k zaujímavým miestam okolitej krajiny po stránke historickej (Johanitský kláštor v Piešťanoch, kniežacia hrobka a pohrebisko v Očkove, staré mlyny pozdĺž toku, pozostatky veľkomoravského sídla v katastri obce Pobedim, Čachtický hrad) i prírodnej (chránené brehové porasty pozdĺž Dubovej, chránený areál - dubový les v Bašovciach, chránený historický park v Častkovciach). Architektonické stvárnenie revitalizovaného úseku Dubovej - Floreát získal v roku 2008 cenu za architektúru CE.ZA.AR v kategórii exteriér. Ocenení boli autori projektu, architekti Eva Wernerová, Igor Bučenec a Peter Pospiech.


Top