Naši autori

Piešťany a okolie / Naši autori


Piešťany boli oddávna mestom, ktoré svojou atmosférou lákalo mnohé známe osobnosti. Niektorých z nich oslovili natoľko, že sa stali ich domovom, prípadne sa sem opakovane a radi vracajú. O piešťanských kúpeľoch, ich histórii, pamiatkach, prírodných krásach či osobnostiach už vyšlo mnoho publikácií. Na ich zostavovaní a vydávaní sa aktívne podieľajú aj viaceré inštitúcie na území mesta - Balneologické múzeum, Piešťanské informačné centrum, mestská knižnica, nezisková organizácia ProPolis...Predstavujeme vám niekoľko súčasných piešťanských osobností, ktorých tvorba presiahla hranice regiónu.


Jozef Babušek

Karikaturista a ilustrátor žijúci v Piešťanoch, živá legenda modernej karikatúry, Kultúrna osobnosť mesta Piešťany za rok 2006. Pre slovenské i české časopisy nakreslil 23 rozsiahlych dobrodružných komiksov. Do povedomia verejnosti vstúpil predovšetkým ako autor komických absurdných príbehov obľúbenej kreslenej postavičky Jožinka, ktoré publikoval pod pseudonymom Jozef Schek. Pri príležitosti jeho 85. narodenín vyšli komiksy o Jožinkovi v knižnejpodobe.

JOŽINKO - dieťa svojich rodičov
Kompletné vydanie legendárneho seriálu pravidelne vychádzajúceho v humoristickom týždenníku Roháč v rokoch 1965 – 1988. Jožinko sa stal najobľúbenejším komiksom v histórii slovenského kresleného humoru, ktorý dokázal osloviť všetky generácie. Prostredníctvom humoru vedel vystihnúť názory širokej verejnosti, o ktorých sa radšej nehovorilo. Zároveň ponúkal a ponúka jediný účinný prostriedok na ubolenú dušu - smiech.


Jaroslav "Yaro" M. Kupčo

Jeden z najvýraznejších slovenských fotografov, čestný člen Fotoklubu Piešťany, Kultúrna osobnosť Piešťan za rok 2007. Má za sebou viaceré úspešné výstavy, získal uznanie od rešpektovaných autorít,. Pracuje výlučne s klasickými prístrojmi, nepoužíva digitál. Fotí hlavne krajinu a milované hory. Výber zo svojej fotografickej tvorby vydal knižne pod názvom Cesty a zastavenia.

CESTY A ZASTAVENIA
Kniha čiernobielych fotografií zo sveta a zo Slovenska, rozdelená do dvoch celkov. V prvej časti - „Cesty” sú zachytené obrazy z autorových potuliek po Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Taliansku a Korzike. Druhá čsť knihy - „Zastavenia” prináša fotografie zo Slovenska, najmä zo Spiša, Oravy, Zamaguria a z iných miest, ktoré si autor obľúbil. Celý súbor fotografií je výpoveďou o krajine vo všetkých jej malebných krivkách, intímnych zákutiach, velebnej vznešenosti, pokoji, v náznakoch i direktívach. Fotografie sú podfarbené veršami rakúskeho autora Gregora M. Lepku v preklade Mariána Hatalu.


Ing. arch. Bohuslav "Bobo" Pernecký

Piešťanský architekt a karikaturista, Kultúrna osobnosť mesta Piešťany za rok 2000. Je spoluzakladateľom súkromného architektonického ateliéru v Piešťanoch a medzinárodného bienále karikatúry o architektúre ARCHIKATÚRA. Je autorom architektonických návrhov k viacerým významným budovám v meste. V roku 2006 získal Cenu za architektúru CE.ZA.AR. ako spoluautor projektu piešťanskej pešej zóny. Má za sebou množstvo úspešných výstav, je držiteľom domácich i zahraničných ocenení. Ilustroval okolo 25 kníh, napísal a nakreslil leporelo pre deti My zo ZOO. Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných festivalov karikatúry po celom svete. Pri príležitosti svojho životného jubilea vydal zbierku celoživotnej tvorby s názvom Človekopis.

ČLOVEKOPIS
Zbierka karikatúr, inšpirovaná tvorbou Alfreda Brehma, ktorý sa zaoberá analýzou života zvierat. Kniha predstavuje výber postrehov, poznámok, záznamov zo života človeka - akýsi živočíchopis človeka - človekopis. Karikatúry a kresby osviežili svojimi textami renomovaní autori ako Dušan Dušek, Kornel Földvári, Daniel Hevier, Tomáš Janovic, Stanislav Štepka, Ján Štrasser a ďalší.


PhDr. Vladimír Krupa

Riaditeľ Balneologického múzea v Piešťanoch, Kultúrna osobnosť mesta Piešťany za rok 2002. Zaoberá sa históriou a archeológiou Piešťan a najbližšieho regiónu a témami z histórie múzea. Podieľal sa na archeologických výskumoch v Piešťanoch a priľahlom regióne, ako aj na vydaní viacerých publikácií Balneologického múzea a zborníka Balneologický spravodajca.


Alexander Urminský

Piešťanský filatelista, numizmatik a zberateľ pohľadníc, Kultúrna osobnosť mesta Piešťany za rok 2004. Venuje sa vystavovateľskej a publikačnej činnosti v odbornej i popularizačnej tlači, vrátane internetu. Svoje záujmy orientuje na regionálnu históriu, históriu poštovníctva a mlynárstva, ktoré dokumentuje pohľadnicami, poštovými dokladmi a ďalšími listinnými materiálmi. Najzaujímavejšie pohľadnice zo svojej zbierky a zo zbierok Balneologického múzea zhromaždil do publikácie Piešťany v zrkadle historických pohľadníc. Na sprievodných textoch spolupracoval PhDr. Vladimír Krupa.

PIEŠŤANY V ZRKADLE HISTORICKÝCH POHĽADNÍC
Trojjazyčná slovensko - anglicko - nemecká publikácia prináša viac ako 330 dobových pohľadov na najznámejšie slovenské kúpele. Prostredníctvom historických pohľadníc predstavuje mesto Piešťany v období od konca 19. do polovice 20. storočia. Čitateľ si tak môže vytvoriť obraz i o lokalitách, ktoré sa časom zmenili na nepoznanie, ako aj o objektoch, ktoré už dnes neexistujú. Každý obrázok je doplnený stručným, ale informačne bohatým textom. Pozornosť je venovaná aj pohľadnici ako komunikačnému médiu - dozvedáme sa o technikách ich výroby, vysvetlené sú aj niektoré zberateľské pojmy.  


Ing. Eva Wernerová

Krajinná architektka, v súčasnosti vedie Ateliér záhradnej a krajinnej tvorby, ktorý sa zaoberá sa projektovaním a realizáciou zelených plôch. Je členkou Slovenskej komory architektov, Spoločnosti pre krajinnú a záhradnú tvorbu a predsedkyňou Komisie pre životné prostredie v Piešťanoch. V roku 2008 získala Cenu za architektúru CE.ZA.AR ako spoluautorka projektu revitalizácie potoka Dubová.

STROMY PIEŠŤAN
Kniha, ktorá prináša prehľad o významných stromoch rastúcich na území mesta Piešťany. Jej ťažiskom sú veľké plnofarebné fotografie, doplnené textami s charakteristikou konkrétneho stromu v dvojjazyčnej mutácii. V závere sa nachádza prehľadná mapka s vyobrazením jednotlivých drevín. Kniha sa stala prvou svojho druhu na Slovensku a za jej vydanie získala nezisková organizácia ProPolis Cenu primátora v oblasti environmentalistiky za rok 2008.


Dušan Dušek

Básnik, prozaik, scenárista, vysokoškolský pedagóg, finalista literárnej ceny Anasoft Litera 2007. V roku 2008 sa stal čestným občanom mesta Piešťany. Svoje detstvo prežil v Piešťanoch, kam sa dodnes rád vracia - osobne, v spomienkach i v jednom zo svojich románov, nazvanom Zima na ruky.

ZIMA NA RUKY
Kniha s podtitulom Románik, ktorý vystihuje jej rozsah a zároveň aj žáner. Hlavné postavy románu totiž hľadajú vo vzájomnom vzťahu pravý opak chladu a zimy - teplo ľudských dotykov. Príbeh, rozvetvený do viacerých dejových línií, je mozaikou spomienok a rekapitulácií, uvažovaní a zápiskov, dojmov a postrehov. Kniha sa vyznačuje poetickým, hravým a spontánnym vnímaním sveta. Je nostalgickým návratom do krajiny detstva, popretkávaným spomienkami na prvé lásky, kúpanie na piešťanskej Eve, či prechádzky po Kolonádovom moste.


Top